ZKUŠEBNĚ - Zasedání zastupitelstva města č. 6/2019