20. zasedání ZMČ Praha 13

Seznam hlasování

1. Ověřovatelé zápisu

Pro: 28, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

2. Návrhový výbor

Pro: 27, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 6, Nehlasoval/a: 1

3. Schválení programu

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

4. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5

Pro: 29, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 0

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2018

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel/a se: 9, Nepřítomný/á: 5, Nehlasoval/a: 1

6. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2018

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel/a se: 11, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

7. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

8. Informace o provedených kontrolách a auditu na ÚMČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2018

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

9. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

10. Žádosti o dotace na rozvoj sportu

Návrh paní Drhová
Pro: 5, Proti: 13, Zdržel/a se: 12, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

11. Žádosti o dotace na rozvoj sportu

Pro: 25, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

12. Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

13. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

Pro: 22, Proti: 3, Zdržel/a se: 4, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

14. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

Návrh paní Drhová
Pro: 7, Proti: 15, Zdržel/a se: 7, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

15. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

Návrh pan Zeman
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

16. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

1.
Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 1

17. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

1-1.
Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

18. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

2.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

19. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

3.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

20. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

4.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

21. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

5.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

22. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

6.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

23. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

7.
Pro: 26, Proti: 0, Zdržel/a se: 5, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

24. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

8.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 0

25. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

9.
Pro: 21, Proti: 7, Zdržel/a se: 1, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 2

26. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

10.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 7

27. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

11.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel/a se: 18, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 6

28. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

12.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 6

29. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

13.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 7

30. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

14.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel/a se: 18, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 6

31. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

15.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel/a se: 14, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 10

32. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

16.
Pro: 5, Proti: 1, Zdržel/a se: 18, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 7

33. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

17.
Pro: 5, Proti: 1, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 8

34. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

18.
Pro: 5, Proti: 7, Zdržel/a se: 14, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 5

35. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

19.
Pro: 3, Proti: 4, Zdržel/a se: 16, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 8

36. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

20.
Pro: 2, Proti: 3, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 9

37. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

21.
Pro: 2, Proti: 0, Zdržel/a se: 19, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 10

38. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

22.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 10

39. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

23.
Pro: 3, Proti: 1, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 10

40. Připomínky MČ Praha 13 k návrhu metropolitního plánu

24.
Pro: 2, Proti: 6, Zdržel/a se: 17, Nepřítomný/á: 3, Nehlasoval/a: 6

41. Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 11

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel/a se: 8, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 5

42. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2228/1 v k.ú. Stodůlky

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

43. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva MČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

44. Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2018 a stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období let 2018 - 2022

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0

45. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2017

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

46. Koncepce rodinné politiky pro městskou část Praha 13 na období 2018 ­ 2024

Pro: 30, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 2

47. Informace o dosažení souladu ÚMČ Praha 13 s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Pro: 31, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 1

48. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel/a se: 0, Nepřítomný/á: 2, Nehlasoval/a: 0